top of page

10 m luftgevär och -pistol

För luft 10 m och RT10 används normalt tavlan HS10 Hybridscore, som testats av ISSF i fas 2. HS10 har ett lasermätsystem som täcker tavlans mittparti. Hela gevärstavlan från ring 1. Resterande del mäts via ljudsensorer. Inga motorer och pappersrullar behövs.


LS 10 Laserscore har en liten annan uppbyggnad i och med hela tavlan täcks av lasermätningen. LS10 är testad av ISSF i fas 3.


HS10 och LS10 är kvalitetsprodukter med mycket lång livslängd.


Vi erbjuder stativ av olika utföranden.

  1. Golvstativ SHS08 med möjlighet att manuellt flytta tavlan från liggande till knä och stå.

  2. Tavelhiss ATE10 som automatiskt följer skjutprogrammets positioner, med möjlighet att via programvaran ställa in en position ex. sittande.

bottom of page