top of page

Elektronskytte för synskadade

SIUS har tagit fram en hjälplampa (diod) Art nr LS10G2AN010 som placeras i tavlans nedre del på våra 10 m tavlor antingen HS10 eller LS10. Se bilden nertill till höger.


Den ersätter helt den idag använda lampan. Dvs mycket enklare att använda.


Elektronskytte; Denna typ av skytte är för synskadade. Skytten hör en ton i sina öron som ökar i frekvens ju närmre mitten man kommer. Noggrant uttestad för hög känslighet och en ren sinuston. 


Läs mer på: https://www.lerumsungdomsskytte.com

bottom of page