Tävlingssupport

När Er klubb önskar arrangera större tävlingar inklusive internationella är vi beredda att mot en blygsam ersättning vara behjälpliga med bl.a. resultathanteringen.