top of page

Älgbanor

Markeringssystemet för löpande älgbanor är uppbyggd enligt godkännande av Svenska Jägareförbundet med markering inom älgens anatomiskt riktiga område. Tavlan, som visas på bildskärmen, är den svenska enkelälgen, vänster resp. högergående oberoende om du väljer en dubbelälg (siames) eller två enkelälgar. Markering sker enligt Jägareförbundets krav och jägarnas önskemål, inom HELA asymmetriska träffområdet. (Till skillnad från våra konkurrenter som inte klarar detta.)


Systemet är godkänt av Svenska Jägareförbundet för märkesskytte och tävlingar på älg. Precisionen på mätutrustningen uppfyller Jägarförbundets och ISSF krav för världsrekord.


Visningen vid skjutplats kan bestå av exempelvis 17” LCD (platta) bildskärmar, en per skjutplats. Monitorn med inbyggd kontrollenhet och ev. skrivare placeras vid skjutledaren. Se bilderna nedan som visar monitorn vid skjutledaren.

Kontrollenhetens mjukvara innehåller samtliga jägarmässiga tavlor och figurer.

Träffbildsskytte enligt jägarprovet ingår i mjukvaran. Träffbildens storlek framgår på bildskärmen och anges i tiondels mm. Älgfiguren placeras framför huvudramen (mättavlan) med den akustiska mätutrustningen. Älgfiguren överensstämmer med Jägareförbundets godkända figurer för älgskytte med den nya älgfigurens träffområde anno 2017.


SIUS är den enda leverantören som klarar de nya kraven från jägarna att markera anatomiska träffområdet oberoende av siames eller enkelälg. Markeringen sker som bilderna visar inom hela anatomiska träffområdet!


I SIUS markeringssystem skjuter du mot den vänster- och högergående älgens hela träffområde (hela anatomiska träffområdet), oberoende av om du har en siames/dubbelälg eller två separata älgfigurer. Vänster resp. högergående älgen visas alltid på skyttarnas och skjutledarens bildskärmar.

Detta kan du bara få med SIUS markeringsystem:


· Anatomiskt träffområde

· Ingen PC vid skjutledaren behövs

· Indikering vid bomskott

· Mycket enkelt handhavande med streckkodsläsare vid val av ny skytt, skjutprogram etc.Finesser som du bara hittar hos Sius!


Vår anläggning är robust, lätt för skytten att se var skotten har tagit och framför allt mycket användarvänligt. Stora bildskärmar!Bomskottsensor


Bomskottssensorn känner av om skytten bommar figuren/tavlan. Bommar skytten förs automatiskt in "Bom" i skjutprotokollet och i listfönstret på bildskärmen. Nu klarar vår bomskottsensor även .22 ammunition och ljuddämpare.Streckkodsläsare


Med en streckkodläsare skiftar skjutledaren skjutprogram/figur med en knapptryckning! Speciellt användbart om skjutledaren snabbt skall byta figur när skytten skall växla mellan löpande älg och stillastående figur. OCH du bygger själv lätt ditt eget skjutprogram.Fjärrkontroll


Med fjärrkontrollen kan skytten sköta markeringssystemet och träna på banan utan medhjälpare och utan att lämna skjutställningen!Alla figurer och skjutprogram ingår utan merkostnad!


Alla jaktfigurer finns redan från början i kontrollenhetens figur och programbibliotek som används vid tävling och träning. Exempelvis älgtjurar (såsom tioringad, femringad och femringad med svenskt träffområde), Älgkalv, Miniälg (50 m), Vildsvin (tioringad och jakt), Björn, Get, Räv, Råbock, Dansk råbock, Ren, Rådjur, Gems och Precisionstavla. Träffområdena är i samtliga fall anpassat till det anatomiska träffområdet.

Vi har utvecklat vårt system i samarbete med svenska jägare och låtit jägarna komma med önskemål om figurer och utförande. Användaren kan själv tillverka skjutprogram med vårt program "Barcode Library" och använda streckkodsläsaren för att starta det nya programmet.

bottom of page