top of page

Referenser

SIUS markeringssystem är i drift hos fler än 300 (350 installationer) jaktskytteklubbar. Enstämmiga utlåtande från våra kunder är att SIUS markeringssystem en är:


· Enkla att använda

· Fantastiskt överskådligt med två figurer ovanför varandra på bildskärmen. Som grafiskt visar träffen på vänster resp. högergående älg.

· Tydlig markering eftersom alla skyttar har varsin bildskärm med 17” eller ev. större platta LED skärmar.

· Marknadens bästa service.Unikt godkännande för märkesskytte och tävlingar


Vårt markeringssystem är godkänt för Jägareförbundets märkesskytte och tävlingar på älg och samtliga sportskyttetävlingar på löpande vilt.

Det är bara SIUS som har Svenska Jägareförbundets godkännande med träffberäkning inom älgens hela anatomiska träffområde!


Vi vill påpeka att vårt system träffberäknar inom hela det asymmetriska träffområdet för den vänster resp. högergående älgen. Detta oberoende om du väljer två separata tavlor eller bara en tavla! Detta är helt unikt för vårt markeringssystem och ingen annan leverantör har denna möjlighet.

bottom of page